hero

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

I. ULUSAL GENÇ ECZACILAR KONGRESİ

GEKON 2019

8-10 Mart 2019

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Kongreye poster ve sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinden sonra kabul edilecektir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmış bildiri metinleri gekon@yeniyuzyil.edu.tr adresine mail olarak gönderilmelidir. Kongre dili Türkçedir ve bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Araştırma yazılarının özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Özet metinler 250 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır. Göndereceğiniz bildiri özetleri kongre bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra değerlendirme sonucu, tarafınıza e-posta yolu ile bildirilecektir. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 8 Şubat 2019’dur.

Posterin boyutları 70 (yatay) x 90 (düşey) cm olmalıdır. Posterde yazı boyutunun 16-24 punto olması önerilir.


Bildiri özetleri yazım kuralları (örnek özet) için tıklayınız.


Bildiri Özet Kitapçığı İçin Tıklayınız


Kongre Konu Başlıkları


1. Eczacılık Tarihi
2. Analitik Kimya
3. Farmasötik Botanik (Etnobotanik)
4. Farmakognozi ve Fitoterapi
5. Biyokimya
6. Farmasötik Kimya
7. Farmasötik Mikrobiyoloji
8. Biyomühendislik ve Genetik
9. Biyoteknoloji
10. Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötikler
11. Farmasötik Toksikoloji
12. Onkoloji Eczacılığı
13. Kozmetoloji


14. Eczacılık Uygulamaları
15. Fikri Mülkiyet Hakları
16. Eczacılıkta Etik
17. Klinik ve Hastane Eczacılığı
18. Fitofarmasi
19. Endüstriyel Eczacılık
20. Aromaterapi
21. Nanoteknoloji
22. Farmakoloji
23. Radyofarmasötikler
24. Spor Eczacılığı
25. Akılcı İlaç Kullanımı


Bildiri Özet Gönderim Tarihleri

Başlangıç Tarihi : 08.01.2019

Bitiş Tarihi : 25.02.2019