hero

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

I. ULUSAL GENÇ ECZACILAR KONGRESİ

GEKON 2019

8-10 Mart 2019

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu
Prof. Dr. İmer Okar
Dekan
Kongre Genel Başkanı
Prof. Dr. Sıdıka Sungur
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşkın
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kuday
Araş. Gör. Egemen Uzel

Disiplin Kurulu
Prof. Dr. İmer Okar
Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşkın
Muhammed Fatih Yücel